Wilfried Bellemans

Wilfried Bellemans

  • auteur
  • auteur

Ik ben geboren in de hete zomer van 1947 en liep school Wilrijk en Lier. Mijn beroepscarrière kende veel wendingen. Na weliswaar toffe ervaringen als onderwijzer kwam ik terecht in de culturele wereld. Ik ging aan de slag in het jeugdwerk. Als gedetacheerde leerkracht nam ik de taak waar als pedagogisch adviseur van een landelijk gestructureerde jeugdorganisatie. Later werd ik, in samenwerking met het ‘Bestuur voor Jeugdvorming’, verantwoordelijk voor het jeugdbeleid in de Vlaamse Gemeenschap. Na dit avontuur en na het behalen van een getuigschrift als directeur kwam ik opnieuw terecht in het onderwijs. Mijn opdracht betrof op dat ogenblik het leiden van een school in de zuidrand van Brussel. Ik beleefde daar, professioneel, de meest interessante en de leukste momenten. Voor mij betekende professioneel de functie van directeur, in een middelgrote school, een boeiende uitdaging. Ik vond deze job de meest zinvolle en de meest voldoening schenkende in heel mijn carrière. Met je team stippelde je een eigen pedagogisch plan uit en probeerde deze visie concreet te realiseren. De ouders en de kinderen vertelden je of je het bij het rechte eind had. De ‘return on investment’ werd je quasi onmiddellijk bezorgd. Daarna werd ik door de Centrale Raad van het Gemeenschapsonderwijs uitgenodigd om in een aantal scholen op te treden als pedagogisch adviseur. Deze opdracht bleek voor sommige onderwijsinstellingen een welgekomen hulp. Bepaalde pedagogische teams ondervonden moeilijkheden om de richtlijnen van de inspectie op volgen en geraakten in de problemen. Andere directies en leerkrachten volgden een eigen onderwijsvisie die niet helemaal spoorde met de leerplannen van het Gemeenschapsonderwijs. De taakomschrijving liet minder manoeuvreerruimte toe dan deze die ik als directeur gekend had. Toch bleef werken in een onderwijscontext uitdagend en plezierig. De meeste directies en leerkrachten stonden immers open voor de suggesties die ik formuleerde voor de verbetering van de onderwijskwaliteit. Na vrij moeilijke selectieproeven ging ik enthousiast aan de slag bij de onderwijsinspectie. Op de leeftijd van 65 jaar werd ik, in overeenstemming met de geldende wetgeving, ‘vriendelijk’ verzocht om met pensioen te gaan.

All Sessions by Wilfried Bellemans

OP DE SOFA op zondag 11/17/2024
OP DE SOFA op zaterdag 11/16/2024
De sofa van Het Punt 11/15/2024
SIGNEERSESSIE ZATERDAG 02/12/2023