Gianni Goossens

Gianni Goossens

  • auteur
  • auteur

Gianni Goossens is als Taal- en Letterkunde student altijd al geboeid geweest door lite¬ratuur en taal. Als toekomstig leerkracht Engels-Duits wil hij die passie voor taal ook delen met de wereld. Daarnaast neemt deze passie ook een andere vorm aan: poëzie. De dichtbundel: “Onder de Maan sta ik alleen” als symbool voor een ontdekkings¬tocht naar je¬zelf, wordt gekenmerkt door de fa¬sen van de maan die je meenemen in de ultieme reis van leven. Hoe donkerte het leven overschaduwt, maar hoe je telkens opnieuw het licht terugvindt. “Onder de Maan sta ik alleen” onthult en verhult tegelijkertijd thema’s zoals (eigen)liefde en vriendschap die als fundamenten fungeren in de cyclus van het leven.

All Sessions by Gianni Goossens

OP DE SOFA op zondag 11/17/2024
OP DE SOFA op zaterdag 11/16/2024
De sofa van Het Punt 11/15/2024
SIGNEERSESSIE ZATERDAG 02/12/2023
10:00 - 18:00

Deelname boekenbeurs