Reglement Bezoekers - Books and Bites

 • Medewerkers van Books and Bites vzw kunnen personen bij wangedrag de toegang weigeren of verwijderen van de boekenbeurs.
 • Roken is wettelijk NIET toegestaan. Dit mag alleen in de open lucht of in de daarvoor op locatie aanwezige rookruimte(s). Bezoekers die zich hier niet aan houden zullen door onze medewerkers worden aangesproken en riskeren verwijderd te worden van de boekenbeurs
 • Books and Bites vzw voert een zero-tolerance beleid op het gebied van drugs. Indien er drugs wordt aangetroffen bij een bezoeker zal deze direct worden ingenomen en kan de organisatie besluiten de bezoeker de toegang tot het terrein te weigeren dan wel, als de bezoeker al binnen is, van het terrein te verwijderen. In het geval van het in bezit hebben van grote hoeveelheden drugs en/of vermoedens / constatering van dealen zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en haar medewerkers.
 • Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.
 • Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: (alcoholhoudende) dranken, voedsel, drugs, gevaarlijke voorwerpen.
 • Tijdens het evenement kan er vanuit veiligheidsoverwegingen camerabewaking aanwezig zijn. Indien nodig (in geval van calamiteiten of ongeregeldheden) zullen de beelden beschikbaar worden gesteld aan de politie en justitie.
 • Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden door de organisator en haar partners. Alle bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze videobeelden en foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.
 • Elke vorm van reclame maken voorafgaand, tijdens en na afloop van het evenement in en om de locatie is zonder toestemming van de organisatie niet toegestaan.
 • Consumptiemunten / bonnen zijn alleen te gebruiken tijdens het evenement. Bij een meerdaags evenement zijn de munten alle dagen van het betreffende evenement geldig.
 • In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie.